Dolar : Alış : 16.7155 / Satış : 16.7456
Euro : Alış : 17.4703 / Satış : 17.5018
HAVA DURUMU
hava durumu

Adana

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 14 Kategoride 1223 İçerik Bulunuyor.

Röportajlar

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin KOSGEP’den Alabileceği Destekler

10 Nisan 2019 - 1.124 kez okunmuş
Ana Sayfa » Sektör Haberleri»Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin KOSGEP’den Alabileceği Destekler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin KOSGEP’den Alabileceği Destekler

KOSGEB Olarak Amacımız Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.Bu amaç doğrultusunda dur durak bilmeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin de bize olan rağbeti bize güç veriyor. KOSGEB olarak yeni dönemde bir çok değişikliğe imza attık. Bu kapsamda Öncelikle işletmelerimize şu müjdeyi verebiliriz. Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

Bir işletmenin “küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)” olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı. Buna göre, KOBİ, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler” olarak tanımlanmıştır.

Biraz daha detaylandıracak olursak,

Yönetmelikteki değişiklikle
Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Olarak sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda KOSGEB olarak Türkiye ve Adana Daha fazla işletmeyi kapsayıcı bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Artık daha fazla sayıda işletme KOSGEB destek ve hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Yine, Bürokrasiyi azaltmak ve işletmelerimizin KOSGEB’e daha rahat ulaşabilmesini sağlamak için ciddi bir adım attık ve Bütün kosgeb desteklerine edevlet üzerinden başvuru almaya başladık.

Girişimcilik Desteği Yenilendi.

Girişimcilik Destek Programı 01.01.2019 tarihi itibariyle Girişimciliği Geliştirme Destek Programı olarak düzenlendi. Yeni program, Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteği olmak üzere ikiye ayrıldı. Geleneksel Girişimci Desteğinde girişimcilere 60.000TL’ye kadar Performans Esaslı Destek verilirken, İleri Girişimci Desteğinde ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere 360.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Her iki desteğimize de başvuruları almaya başladık.

Genel Destek Programı Yoluna İşletme Geliştirme Destek Programı olarak devam ediyor.

Bir diğer değişiklik ise Genel Destek Programında yaşanmıştır. Genel Destek Programı yoluna İşletme Geliştirme Destek Programı olarak devam edecektir. Genel Destek Programındaki 3 yıl  olan Program süresi İşletme Geliştirme Destek Programında 2 yıla indirilmiştir.Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az%10 (on) artan işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden yararlanabileceklerdir.

KOBİ’lerimizin Bir hayli ilgisini çeken Yurt İçi Fuar Desteği ve Nitelikli Eleman Desteği için İşletmelerimizin bir an önce İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Yurt İçi Fuar Desteğinde işletmelerin ürün tanıtımlarına, müşteri ağının genişletilmesineve satışlarının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250TL’ye kadar Yurtiçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarında m² başına 150TL’ye kadar ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL’ye kadar destek uygulamaktayız. KOBİ’lerimiz Yurt İçi Fuar Desteğinden Program boyunca en fazla 4 defa faydalanabileceklerdir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Bahsetmekte de fayda olduğu kanaatindeyim. Bu bağlamda,işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlamak için verilen bu destekten destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmedetam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir. Ayrıca Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesindeen az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarındafaaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslekyüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzerimezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir.

Ayrıca Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Belgelendirme Desteği ve Test Analiz Kalibrasyon Desteği ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteği de yine KOBİ’lerimizin başvurularına Yeni Programımızda da açıktır.

TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI YENİLENEREK DESTEK BAŞVURULARINA AÇILDI.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekliyoruz. Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini ve ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Bu programdan yararlanacak KOBİ’lere, yüzde 100’e varan oranlarda destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bu programımız çağrı esaslı olmayacak. Yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak. Yani program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25’lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek.Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Ek olarak Orta Düşük ve Düşük teknoloji alanlarında Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlere de yine bu program kapsamında 500.000TL’ye kadar destek vereceğiz. İşletmelerimize elini çabuk tutmaya sizin aracılığınız ile davet ediyoruz.

 

İşbirliği Desteği de Yeni Yıla Yeni Bir Yüzle Girdi.

Buna Göre, İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 

  1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

 

  1. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

 

  1. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

 

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

 

  1. d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 İki model ile işletmelerimize başvuruları açıyoruz. Bu kapsamda dileyen işletmelerimiz Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü İşletici Kuruluş ortaklık modelini tercih edebilecekleri gibi, proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri Proje ortaklığı modelini de seçebilirler. Yapılan bu değişiklik ile Özellikle Adana’da bir çok KOBİ’mizden işbirliği üzerine proje beklentimiz vardır.

Biraz da destek Üst limitlerine değinelim. İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 2.000.000(iki milyon) TL ve geri ödemeli 3.000.000 (üç milyon) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 (on milyon) TL’dir.

 

KOSGEB Adana Müdürlüğü olarak konusunda Uzman Personeli işletmelerimizin işlerini kolaylaştırmak, KOBİ’leri Devlet destekleriyle tanıştırmak ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

 

Son olarak KOSGEB’in bütün destekleri Ücretsiz ve aracısız KOBİ ve Girişimcilerimize sunulmaktadır.

 

KOSGEP İl Müdürü/Mücahit Alper Karcı

 

 

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler : , , , ,
FY Ajans