Dolar : Alış : 31.0047 / Satış : 31.0605
Euro : Alış : 33.5620 / Satış : 33.6225
HAVA DURUMU
hava durumu

Adana

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 14 Kategoride 1553 İçerik Bulunuyor.

Röportajlar

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ)

23 Mart 2018 - 771 kez okunmuş
Ana Sayfa » Yazarlar»Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ)

İŞ’TE LIFE ADANA 1. SAYI

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ)

Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde ülkeler kendi refah seviyelerini yükseltmek istemekte ve bu çerçevede eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında ilk sıralara tırmanma mücadelesi vermektedirler. Bu mücadelenin ana öğesini ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. Bu yüzden üniversite–sanayi işbirliği günümüz gereksinimlerinden biridir.

ABD’nin kısa tarihine rağmen, üniversite-sanayi işbirliğinde (ÜSİ) eşik kabul edilebilecek hemen tüm ilklerin bu ülkeden yayıldığı görülecektir. Dünya ÜSİ tarihinin başlangıcı olarak da ilki 1853’de, ikincisi de 1857’de ABD Kongresine sunulan bir yasa taslağı milat kabul edilebilir. Bu yasa taslaklarında özetle, üniversitelerde mevcut bilimsel ve klasik eğitimler yanında endüstri ve tarım kökenli bazı iş sahiplerine  tarım ve mekanik uygulamalar için pratik dersler verilmesi ve bunun sağlanmasına yönelik olarak da bu okullara kamu arazisi bağışlanması öngörülmekteydi. Bu öneri, kongreden geçmesine rağmen o dönemki Başkan Buchanan tarafından veto edilmiş, yenilenen tasarı 1862’de yeni Başkan Abraham Lincoln tarafından onaylanmış ve öneriyi veren kişiye ithafen “Morill Yasası” olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Nisan 2007’de yayınlanan “Yenilikçi Amerika” başlıklı raporun girişinde “yenilikçilik ya da önderlikten çekilmek” başlığı altında özetle ABD’deki firmaların, eğitim kurumlarının, çalışanların, kamu kuruluşlarının ve tüm vatandaşların tüm sosyal konularda, sektörlerde, kamusal alanlarda kısaca her alanda inovasyon yapmak zorunda  olduğu, bu konunun ülke ekonomik gücünün ve güvenliğinin sürdürülmesi için stratejik önceliği olduğu ve inovasyonun Amerika’nın önceliği olduğu vurgulanmıştır.

Bütün insanların takdir ederek söz ettiği silikon vadisi, Standford Üniversitesi Teknokenti olup kuruluş öyküsü;

1939’da Stanford mezunları Bill Hewlett ve David Packard üniversitenin desteği ile kampüs yakınında bir garajda Hewlett Packard (HP) şirketini kurmuş,1951de Stanford Üniversitesi Dekanı, üniversitenin çevresindeki bütün arazileri Teknoloji şirketlerine satarak bölgenin dünyada Teknoloji merkezi olmasını sağlamıştır.

Bugün Silikon Vadisinde bulunan  firmalar bazı ülkelerin ihracatına  eşdeğer gelir elde etmekte ve katma değer oluşturmaktadır.

Ülkemizde geçmişe baktığımızda Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği gerçekleştirilememiş, 2000 yılı öncesi ancak sözde olan bir kavram niteliğinde kalmıştır. Son 10 yılda bu konu ülkemizin önemli gündemlerinden olmuştur. Yapılan yasal düzenlemeler Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini (KUSİ)  teşvik etmekte ve özendirmektedir. Tarafların bu konuda üzerine düşeni daha hızlı yapması zorunluluğu vardır. Çünkü bu alanda gecikmenin telafi edilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının kuruluşuna temel oluşturan Anayasamızın 130. maddesinde yer alan ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.” ifadesinin her kelimesinin iyi anlaşılması ve gereğinin yapılmasına ihtiyacımız vardır. Ülkemiz üniversitelerinde görev yapan akademisyen arkadaşlarımın üniversite dışına çıkması ve kendi uzmanlık alanında faaliyet yapan girişimci kişilerle işbirliği yapmaları gerekmektedir.  Gelişmiş ülkelerde bu yapılmakta olup bu tip üniversite modeline 3. nesil üniversite modeli denilmektedir. Ancak ülkemiz üniversiteleri bu konuda arzu edilen yapıya dönüştürülememiştir.

2023 hedeflerini yakalamak için tarafların hızlı hareket etmesi gerekmektedir. Kamu son 10 yıla yakın süredir Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği için gerekli yasal düzenlemeleri yapmış ve eksik görülen yeni yasal düzenlemeleri de yapmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 2014 yılında 26 kalkınma ajansının bulunduğu bölge üniversiteleri akademisyenlerinden oluşan KUSİ çalışma gruplarını  kurmuştur. 2015 yılında bu çalışma grupları 81 ilimizi kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu gün için Adana ilimizde Valimiz başkanlığında 36 kişiden oluşan  KUSİ planlama ve geliştirme kurulu  kurulmuştur. Bu kurulun üyeleri arasından oluşturulan çekirdek bir grup 2016 yılında 82 firma ziyareti yaparak Üniversite Sanayi işbirliğinin önemi, Ar-Ge ve İnovasyona verilen devlet desteklerini, Ar-Ge reform paketini ve benzer konuları tanıtmıştır. Bu faaliyetimiz 2017 yılında da devam etmektedir.

En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılacak yatırım için eğitime yatırım yapmak gerekmektedir.  Eğitime yapılan yatırım bilgiye yapılan yatırım, bilgiye yapılan yatırım teknolojiye yapılan yatırımdır. Teknoloji geleceğimiz, geleceğimiz hepimizindir. Eğitim olmadan iyi ve bilgili insan ve bilgi olmayacaktır. Bilgi teknolojinin en önemli girdisidir. Teknolojisini üretemeyen ülkenin gelişmesi mümkün değildir. Dünyada bilginin yüzde 99’u Üniversitelerde üretilmekte, gelişmiş ülkelerde üretilen bilgi teknolojiye ve uygulamaya aktarılırken, gelişmemiş ülkelerde üretilen bilgiler raflarda kalmakta veya makale haline getirilip yayınlanmaktadır.

Üniversite öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğu, benim sanayi ve sanayici ile ne işim olur demektedir. Sanayicimizin büyük bir kısmı da benzer düşünceyi taşımaktadır. Bu düşünce dünya gerçeklerinden uzak, eskimiş ve terk edilmiş düşünce yapısıdır. Bilim adamının en önemli görevlerinden birisi de ülkesinin kalkınması ve insanlarının refahı için çalışmalar yapmasıdır. Ülkemiz üniversitelerinde çok az sayıda akademisyen üniversite sanayi işbirliğinin gereğine inanmakta ve üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Bu sayının mutlaka artırılması gerekmektedir.

Ülkemizin geleceği için hep beraber daha iyi çalışmalar ve işbirliği yapmamız dileğiyle, saygılar sunarım.

 Prof. Dr. Selahattin SERİN

Ç.Ü. Öğretim Üyesi

KUSİ çalışma grubu Üyesi

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
FY Ajans